8marcaDzienKobiet

Niych kożdŏ kobiyta, baba, frela a dziōucha kożdy dziyń czuje sie gryfnie, super, perfekt a prima bo kożdy chop, karlus a synek je dlŏ nij roztōmiyły, fajnisty a galantny!