Zgoda2020MRS

Podobnie jak nasi przyjaciele z innych śląskich stowarzyszeń i ugrupowań, mieliśmy dzisiaj przyjemność brać udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem Obozu Pracy na Świętochłowicach-Zgodzie. Pamięć o tych wydarzeniach jest także obowiązkiem naszym, młodych, którzy w przyszłości przejmą odpowiedzialność za przekazywanie dalej prawdy o tragicznych losach naszych przodków.