Podniesienie z upadku centrów śląskich miast, stworzenie najlepszej oferty edukacyjnej w Polsce, rozwój transportu publicznego, wprowadzenie bonu na kulturę, utworzenie sieci tras rowerowych czy wreszcie uruchomienie programu wsparcia śląskiej kultury – to sześć strategii, które ŚPR zaprezentowała 4 października 2018 r., podczas konwencji programowej w siemianowickim Parku Tradycji.

Jesteśmy młodą partią, ale czerpiemy z doświadczeń wielu śląskich stowarzyszeń i środowisk od la działających na Śląsku – podkreśliła na początku konwencji Ilona Kanclerz, jedna z liderek ŚPR i kandydatka partii na prezydenta Katowic. Przypomniała, że ŚPR od początku włączyła się w publiczną debatę o ważnych dla regionu sprawach – jako jedyna merytorycznie odniosła się do rządowego „Programu dla Śląska”, przedstawiła propozycje zmian w ustawie o gospodarce odpadami oraz uwagi do rządowego programu Mieszkanie Plus.

Śródmieście Plus

Rządowy program Mieszkanie Plus oznacza rozlewanie się miast i zyski dla deweloperów, a dla samorządów, czyli nas podatników, jedynie koszty – zaznaczył dr inż. arch. Henryk Mercik, przewodniczący Rady Politycznej ŚPR i wicemarszałek woj. śląskiego. ŚPR proponuje program ŚRÓDMIEŚCIE PLUS, czyli przeznaczenie rządowych środków na rewitalizację centrów śląskich miast i zdewastowanych dzielnic, gdzie nie brakuje pustostanów (tylko w Katowicach jest ich ok. 600). ŚPR planuje także stworzenie Wojewódzkiego Funduszu Rewitalizacji i zaangażowanie w tę sprawę mieszkańców, którzy poprzez mikrorewitalizację sami mogą poprawić jakość życia w miastach.

Język sukcesu

Edukacja to zbyt poważna sprawa, by zostawiać ją rządowi w Warszawie – zwróciła uwagę dr hab. Małgorzata Myśliwiec, kandydatka ŚPR do sejmiku woj. śląskiego. Śląska Partia Regionalna chce w ciągu 10 lat stworzyć na Śląsku najlepszą ofertę edukacyjną w Polsce. Program JĘZYK SUKCESU zakłada m.in. dodatkową lekcję j. angielskiego w podstawówkach, finansowaną po połowie przez samorząd województwa i samorządy gmin (koszt tego przedsięwzięcia to 22 mln zł rocznie); wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych, gdzie dzieci mogłyby rozwiązywać zadania, a podręczniki zostawiać w szkole, co uwolniłoby je od ciężkich tornistrów; utworzenie pogotowania nauczycielskiego, czyli stworzenie bazy nauczycieli, z których będą mogły skorzystać szkoły w razie zastępstw, by zapewnić ciągłość realizacji programu; promocję szkolnictwa zawodowego i współpracę szkół z uczelniami. ŚPR proponuje także by Wydział Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego przyjął na siebie rolę koordynatora działań w regionie, jako regionalne Ministerstwo Edukacji.

Prosto do celu

Musimy zadbać o transport publiczny, którego podstawą powinna być kolej – mówił podczas konwencji Olek König, kandydat ŚPR do sejmiku woj. śląskiego. W programie określonym PROSTO DO CELU Śląska Partia Regionalna wskazuje na potrzebę koordynacji transportu zbiorowego, co zapewni m.in.: wspólny bilet na pociąg, tramwaj i autobus; zmiany tras niektórych linii autobusowych, które pokrywają się z trasami pociągów (jak linia 870, która jeździ wzdłuż linii kolejowej między Katowicami a Gliwicami); zwiększenie liczby połączeń na głównych liniach kolejowych i budowa nowej kolejowej infrastruktury. ŚPR chce także, w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska i rosnących cen energii, wprowadzenie na tory w naszym regionie składów napędzanych wodorem.

Wygrany los

Samorządy wydają znaczne środki na sport i kulturę, ale nie zawsze robią to racjonalnie – podkreślił Tomasz Piechniczek, kandydat Śląskiej Partii Regionalnej na prezydenta Rudy Śląskiej. W programie WYGRANY LOS ŚPR proponuje, by zamiast wydawać pieniądze na szkolenie wyczynowców, podnosić sprawność fizyczną jak największej grupy dzieci i wykorzystać sport jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych – kryterium finansowania klubów sportowych powinna być liczba szkolonych młodych zawodników, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem. Śląska Partia Regionalna proponuje także wprowadzenie „bonu na kulturę”, który zapewni dzieciom z gorzej sytuowanych rodzin korzystanie z oferty instytucji kultury województwa śląskiego.

Nakręceni na Śląsk

Mamy gotową koncepcję sieci tras rowerowych, przygotowaną z naszej inicjatywy przez śląskiego oficera rowerowego – poinformował Aleksander Uszok, katowicki radny ŚPR. Program NAKRĘCENI NA ŚLĄSK, o którym mówił, zakłada budowę 450 km tras rowero-wych z wykorzystaniem śladów po dawnej kolei wąskotorowej – to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Pilotażowy odcinek trasy miałby zostać sfinansowany z fundu-szy unijnych, w ramach obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W kolejnych latach z Funduszu Rowerowego, który ŚPR zamierza utworzyć na poziomie wojewódzkim. W budowę sieci tras rowerowych regionaliści chcą też włączyć Metropolię i pozostałe gminy. Finał przedsięwzięcia – którego koszt wyniesie ok. 200 mi-lionów zł – ŚPR przewiduje w następnej unijnej perspektywie finansowej, kiedy będzie szansa sięgnąć po kolejne europejskie środki.

Siła tożsamości

Stworzymy na poziomie wojewódzkim program wsparcia dla kultury śląskiej z własnym budżetem – zapowiedział Janusz Wita, radny wojewódzki ŚPR. W ramach programu SIŁA TOŻSAMOŚCI Śląska Partia Regionalna zakłada m.in.: dokończenie kodyfikacji języka śląskiego, na którą czuwać będzie Rada Języka Śląskiego; wsparcie dla wydawnictw, któ-re publikują książki pisane po śląsku i o Śląsku; systematyczne wprowadzanie do szkół edukacji regionalnej. Janusz Wita przypomniał także, że z inicjatywy radnych ŚPR powstał Instytut Badań Regionalnych oraz Podyplomowe Studium Wiedzy o Regionie przy Uniwersytecie Śląskim.

Działacze Śląskiej Partii Regionalnej podkreślają, że zaprezentowane podczas konwencji sześć punktów programu, to nie puste obietnice, a realne strategie możliwe do realizacji przez samorządy.

Prezentacja Konwencja Wyborcza ŚPR by Slaska Partia Regionalna on Scribd