Śląska Partia Regionalna przeanalizowała dokument i jako pierwsza przedstawia konstruktywną krytykę. Nasze uwagi, sugestie i propozycje korekt zostały przekazane na ręce Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Na konferencji inauguracyjnej w grudniu 2017 roku rząd centralny przedstawił „Program dla Śląska”, który stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). To w założeniu plan inwestycji rządowych dla województwa śląskiego. Niestety po wnikliwej analizie trudno powiedzieć, że jest to program dedykowany dla województwa śląskiego.

Program dla Śląska: mało konkretów, dużo stereotypów

„Program dla Śląska” w niewielkim stopniu spełnia te oczekiwania. W swej dużej części stanowi powierzchowną adaptację generalnej wizji rozwoju państwa do stereotypowo postrzeganych uwarunkowań województwa śląskiego. By przynieść realną poprawę jakości życia mieszkańców muszą one odpowiadać na ich specyficzne potrzeby i wychodzić poza dotychczasowy paradygmat myślenia o regionie jako surowcowym zapleczu państwa.

6% PKB na oświatę i 3 x 1% VAT dla samorządów

Program dla Śląska oprócz powtórki z czasów gospodarki sterowanej z centrali pomija kwestię budowy gospodarki opartej na wiedzy. Budowa innowacyjnej gospodarki, stanowiącej klucz do przezwyciężenia półperyferyjnego statusu Rzeczypospolitej, możliwa jest jedynie na fundamencie nowoczesnej edukacji. Ta ostatnia powinna stanowić priorytet polityki władz państwowych, a nakłady na oświatę winny wzrosnąć do 6% PKB. Również samorządy są raczej przedmiotem interwencji państwowej niż generatorem wzrostu. Postulowany przez nas udział samorządów w podatku od wartości dodanej, to absolutne minimum dla zabezpieczenia szans rozwojowych tych dużych i tych małych społeczności.

[layerslider id=”3″ /]