BazylikaJakubaApostołaiAgnieszkiWNysie

Bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy w Nysie to szczególne miejsce nie tylko ze względu na jego sakralny charakter, ale i architekturę. Wg legendy początki kościoła w tym miejscu mają sięgać roku 1000, kiedy to na miejscu kultu pogan została wzniesiona pierwsza świątynia. Historycy natomiast, na podstawie materiału, którym dysponujemy określili początki kościoła na rok 1195, kiedy to rozpoczęto zakończoną trzy lata później budowę. W świątyni przebywało wiele znamienitych osobistości, w tym król Polski Władysław IV Waza. Obok niej znajduje się późnogotycka dzwonnica, w której do 1914 roku znajdowało się 8 dzwonów. Największe szkody temu obiektowi przyniosła II Wojna Światowa, w czasie której wywieziono część dzwonów, natomiast jeden z najcenniejszych stopił się w czasie pożaru w roku 1945. Bazylika, jak i jej dzwonnica, są do dziś unikatowymi budynkami. Świątynia ma najbardziej stromy dach w całej Europie, dzwonnica natomiast jest jednym z nielicznych tego typu średniowiecznych obiektów na terenie dzisiejszej Polski. Ciekawostką jest, że w XIX wieku urządzono w niej nawet obserwatorium astronomiczne.