Carl Joseph Bayer

W marcu, a konkretnie 4 dnia tego miesiąca w 1847 roku w Bielsku na Śląsku Austriackim przyszedł na świat Carl Josef Bayer. Jego nazwisko rozsławiło przełomowe odkrycie, jakim było opracowanie w 1887 (bądź 1888) nowoczesnego procesu wytopu tlenków aluminium z rud boksytowych. Na jego cześć proces ten nazwano “procesem Bayera”. Warto zauważyć, że w latach 80. XIX wieku produkcja aluminium wynosiła ok. 200 ton, by już pod koniec XX wieku osiągnąć niemal 30 mln ton. Dzięki Bayerowi koszt produkcji aluminium spadł o 80-90% w stosunku do pierwszych prób.

*Pierwszym użytkowym przedmiotem z aluminium była grzechotka dla syna Napoleona III wykonana przez francuskiego uczonego, który w 1854 roku opracował metodę przemysłowego uzyskiwania glinu.

zdjęcie: https://www.researchgate.net/figure/Karl-Josef-Bayer-1847-1904-inventor-of-the-process-for-the-production-of-alumina-from_fig6_222935753?fbclid=IwAR2HGVVs4OXwqUjDOwhQOhEZaRa4ew4Uuu4WO8iXyPQxC0gi-4BkoIzxXPk