Aniela Jany - kandydatka ŚPR do Sejmiku Województwa Śląskiego

Aniela Jany

Psycholog, mediator sądowy, doradca ds. osób niepełnosprawnych, doradca zawodowy.

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji.

Współzałożycielka i członek Rady Politycznej Śląskiej Partii Regionalnej.

Zawsze poszukuję możliwości  rozwiązania problemów i konfliktów poprzez  dialog i współpracę. Na co dzień pracuję w obszarze wsparcia społecznego oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnością a społecznie pełnię funkcję prezesa  Caritas Parafii  Opatowice oraz  Spółdzielni Socjalnej „FAMILIA” w Tarnowskich Górach. Od wielu lat działam społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz grup marginalizowanych, w tym bezrobotnych.

W 2016 roku uzyskałam (po śmierci śp. Andrzeja Sławika) mandat Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego i możliwość większego wpływu na poprawę sytuacji ludzi potrzebujących pomocy.  Jako radna wojewódzka w ciągu tych dwóch lat złożyłam 9 ważnych interpelacji które dotyczyły m.in.:

— połączenia kolejowego relacji Tarnowskie Góry – Opole ( linia 144),

— finansowania dróg gminnych,

— finansowania szpitali powiatowych,

— modernizacji drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku przebiegającym przez Kuźnię Nieborowską,

— bomby ekologicznej po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach,

— oraz uhonorowania działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych ze względów politycznych; w efekcie przyznano im prawo do bezpłatnych przejazdów Kolejami Śląskimi — z czego jestem bardzo dumna!

 

W Sejmiku wchodzę w skład Komisji:

— Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

— Sportu, Turystyki i Rekreacji,

—  Rewizyjnej.

 

Jestem członkiem Rad Społecznych: Szpitala nr 4 w Bytomiu oraz  Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Jestem  zaangażowana w działalność lokalnych organizacji pozarządowych a także aktywnie działam jako przedstawicielka Sejmiku w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i w Wojewódzkim Zespole ds. Ekonomii Społecznej.

Swoją dotychczasową działalnością udowodniłam, że jestem skuteczna; zostałam dwukrotnie odznaczona: ,,Srebrną   Odznaką Honorową za Zasługi  dla Województwa Śląskiego” oraz ,,Przyjaciel niewidomych”.

Dziękuję tym wszystkim,  dzięki którym  mogę działać na rzecz województwa śląskiego.

Pomagam ludziom, aby ułatwić im życie.

Zobacz, gdzie można zagłosować na Anielę Jany

Gliwice | Bytom | Tarnowskie Góry | Kalety | Miasteczko Śląskie | Radzionków | Krupski Młyn | Świerklaniec | Tworóg | Zbrosławice | Ożarowice | Knurów | Pyskowice | Sośnicowice | Toszek | Gierałtowice | Pilchowice | Rudziniec | Wielowieś

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej