Henryk Mercik - kandydat Śląskiej Partii Regionalnej do Sejmiku Województwa Śląskiego

Henryk Mercik

Doświadczony samorządowiec, konserwator zabytków, doktor inżynier architektury. Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Doktor inżynier architektury, pracował jako Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej i Chorzowie. Samorządowiec; obecnie w Zarządzie Województwa Śląskiego odpowiada za sprawy kultury, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Wcześniej przewodniczył Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w Sejmiku, był też wiceprzewodniczącym Sejmiku. Jest członkiem Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, ma uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura
i budownictwo. W roku 2016 został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego przez kapitułę powołaną przy Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, w 2017 wyróżniony „Śląskim Szmaragdem”.

Henryk Mercik

Doświadczony samorządowiec, konserwator zabytków, doktor inżynier architektury. Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Doktor inżynier architektury, pracował jako Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej i Chorzowie. Samorządowiec; obecnie w Zarządzie Województwa Śląskiego odpowiada za sprawy kultury i ochrony środowiska, wcześniej przewodniczył Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w Sejmiku, był też wiceprzewodniczącym Sejmiku. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, ma uprawnienia rzeczoznawcy SKZ w dziedzinie architektura i budownictwo. Został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego przez kapitułę powołaną przy Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, w 2017 wyróżniony „Śląskim Szmaragdem”.

Będziemy merytorycznie rozmawiać o przyszłości Śląska w Polsce. Samorząd potrzebuje politycznego pokoju, którego nie zapewnią partie ogólnopolskie.

Henryk Mercik

okreg-chorzowski-wybory-do-sejmiku-województwa-slaskiego-300px

Na Henryka Mercika będzie można głosować w następujących miejscowościach:

Ruda Śląska

Chorzów

Świętochłowice

Siemianowice Śląskie

Piekary Śląskie

Zabrze

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej