Strona Koła okręgowego Bielsko Biała Śląskiej Partii Regionalnej

Koło okręgowe Bielsko-Biała obejmuje powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki.