Strona Koła okręgowego Częstochowa Śląskiej Partii Regionalnej

Koło okręgowe Częstochowa obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski.