Strona Koła okręgowego Gliwice Śląskiej Partii Regionalnej

Koło okręgowe Gliwice obejmuje powiaty: bytomski, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski.