W środę 19 września Śląska Partia Regionalna zaprezentowała w Rybniku kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu nr 3 ( obejmującego Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory i powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) oraz kandydatów do Rady Powiatu Rybnickiego i rad gminnych okręgu.

Zarówno Janusz Wita, lider okręgu rybnickiego , wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego i Marek Nowara, Przewodniczący Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej, zwracali uwagę na różnorodność środowisk tworzących ŚPR, które łączy działanie na rzecz lokalnych społeczności czy przywiązanie do śląskości. Podczas spotkania przedstawiono program wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej i krótkie biogramy kandydatów do sejmiku.

Lista do Sejmiku w okręgu nr 3 przedstawia się następująco:

1. Janusz Wita – Połomia
2. Józef Porwoł – Rybnik
3. Paweł Polok – Rybnik
4. Ewa Grzesik – Racibórz
5. Kamil Kotas – Chałupki
6. Ewelina Sokół-Galwas – Wodzisław Śląxski
7. Daniel Morcinek – Jastrzębie Zdrój
8. Anna Manai – Rybnik
9. Zuzanna Oleś-Bińczyk – Rybnik

Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście wypowiedzi samych kandydatów i dyskusji. Józef Porwoł umówił zagadnienia edukacji regionalnej, kodyfikacji języka śląskiego, mniejszości etnicznej i prawdy historycznej. Temat ten podjęli także: Paweł Polok i Ewa Grzesik. Zuzanna Oleś-Binczyk zwróciła uwagę na problem aktywności społecznej Górnoślązaków