Śledzimy sprawę budowy nowej kopalni Paruszowiec w Rybniku, ponieważ to kolejny przykład zuchwałej ingerencji rządu w samorządność regionalną. Mieszkańcy Rybnika nie chcą powstania kopalni, uchwalony przez Radę Miasta Rybnika plan zagospodarowania przestrzennego blokuje jej powstanie, natomiast wojewoda Jarosław Wieczorek uparcie dąży do unieważnienia decyzji radnych. Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał uchwałę rady miasta za ważną, jednak tym razem wojewoda wniósł skargę kasacyjną.