HipokryzjaWyrokTK
⚡️⚡️⚡️
Niestety z niepokojem przyglądamy się środowiskom, które pod płaszczykiem „obrony kościołów” ukrywają istotę swoich faszystowskich poglądów. Ponadto wyrażamy głęboki żal, że przed świątyniami pojawiają się osoby jawnie naruszające wszelkie granice związane z poszanowaniem uczuć religijnych, tworząc prywatne teatry jak na załączonym obrazku i robiąc ofiary z oprawców. Klęczenie tyłem do krzyża oraz mieszanie symboli religijnych jak krzyże czy różańce, z przekleństwami i groźbami, jest przejawem hipokryzji środowisk mieniących się wzorcami cnotliwości. Takie działania są niezgodne z chrześcijaństwem. Wyrażamy absolutny sprzeciw wobec karykaturalizowaniu wiary w sposób uwłaczający godności osób wierzących! Wzywamy do zaprzestania traktowania Boga jako narzędzia do legitymizowania przemocy! Potępiamy to w równym stopniu jak pisanie wulgarnych haseł na murach kościołów.