Tak niewiele trzeba, by pomóc

30 minut rozwieszenie kilku plakatów na swojej ulicy
5 minut powieszenie baneru na swoim płocie
1,5 minuty zachęcenie do głosowania na ŚPR podczas imprezy rodzinej lub rozmowy z sąsiadem
30 sekund wypełnienie formularza z deklaracją pomocy

Pomóż w realizacji programu ŚPR

Wypełnij formularz

  Rozwieszę plakat / plakaty wyborcze w mojej okolicy

  Udostępnię miejsce na baner wyborczy

  Rozdysponuję ulotki wyborcze w mojej okolicy

  Chcę wesprzeć kampanię ŚPR w internecie

  Chcę zostać zgłoszona/y do komisji wyborczej z ramienia ŚPR

  [recaptcha]

  Śląska Partia Regiolnana będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia kampanii wyborczej 2018 i działalności statutowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).

  Informacja dla wspierających kampanię wyborczą ŚPR

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Śląska Partia Regionalna informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Partia Regionalna z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ul. Mariackiej 37, adres e-mail: biuro@partiaslaska.pl, strona internetowa: partiaslaska.pl.
  2. Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie kampanii wyborczej podczas wyborów samorządowych 2018 i prowadzenie przez partię działalności statutowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych Śląskiej Partii Regionalnej i organom terenowym prowadzącym działania na obszarze wskazanego w zgłoszeniu miejsca zamieszkania.
  4.Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do skargi do organu nadzorczego.

  5. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres
  biuro@partiaslaska.pl, przy czym wycofanie zgody będzie równoznaczne ze wyrejestrowaniem ze Śląskiej Partii Regionalnej.

  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do 4 listopada 2018 r.

  Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej