Pociągi dalekobieżne w końcu zatrzymają się w Chorzowie Batorym – spółka PKP Intercity pozytywnie odpowiedziała na wystąpienie Henryka Mercika, wicemarszałka województwa śląskiego i lidera Śląskiej Partii Regionalnej.

Zgodnie z informacją przesłaną przez PKP Intercity, Ministerstwo Infrastruktury – jako organizator międzywojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych – wyraziło zgodę na wprowadzenie, w wariancie pilotażowym, postoju na stacji Chorzów Batory, w ramach rozkładu jazdy 2018/2019. Oznacza to zwiększenie dostępności transportu kolejowego nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale także sąsiednich miast – Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Starania o zwiększenie roli dworca w Chorzowie Batorym na kolejowej mapie Polski trwały od lat. Na początku tego roku zawiązała się grupa, w której skład weszli społecznicy, lokalne stowarzyszenia oraz samorządowcy na czele z Henrykiem Mercikiem, wicemarszałkiem województwa i liderem ŚPR oraz Krzysztofem Szulcem, chorzowskim radnym RAŚ. Wspólne działania zakończyły się sukcesem i dzięki temu Chorzów zyska przynajmniej 20 połączeń dalekobieżnych (m.in. do Świnoujścia, Olsztyna czy Lwowa).

Postój pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów Batory wprowadzony będzie w wariancie pilotażowym. Oznacza to, że będzie systematycznie badana liczba wsiadających i wysiadających na tej stacji. Na podstawie tych informacji organizator przewozów podejmie decyzję o zachowaniu bądź rezygnacji z postojów w kolejnych rozkładach pociągów. Teraz tylko od zainteresowania mieszkańców Chorzowa i okolicznych miast zależy czy stacja Chorzów Batory na stałe pojawi się w rozkładzie jazdy pociągów dalekobieżnych, a otoczenie dworca ożyje.

Warto jednocześnie przypomnieć, że obecnie z Chorzowa Batorego odjeżdża codziennie prawie 100 pociągów Kolei Śląskich w kierunku m.in. Katowic, Gliwic, Częstochowy, Bytomia czy Lublińca. Podróż do Gliwic trwa 20 min., do Bytomia 17 min., a do centrum Katowic tylko 7 min.

Rozwój transportu publicznego w oparciu o kolej, jest także jednym z priorytetów programowych Śląskiej Partii Regionalnej.

Fot. Flickr, Maciek Lulko „Pendolino” Cropped Gradient