Zrobiono kolejny krok do utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Hutnictwa. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele samorządów: województwa śląskiego, Chorzowa i Zabrza oraz dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Pomysłodawcą utworzenia muzeum, które przypomni o hutniczym dziedzictwie regionu, jest Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego i lider Śląskiej Partii Regionalnej.

Placówka powstanie w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej przy ulicy Metalowców w Chorzowie. Na ten cel samorząd Chorzowa wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskał dotację z Unii Europejskiej. Dzięki temu Muzeum Hutnictwa dofinansowane zostanie kwotą ponad 15 mln zł. (całkowita wartość projektu to blisko 22 mln zł.). „Prace nad utworzeniem tego muzeum trwają od 2013 r. – nie udałoby się to, gdyby nie wspólnie działanie. Świadczy o tym podpisane dziś porozumienie o wzajemnym wspieraniu się i wymianie doświadczeń.” – podkreślił Henryk Mercik.

Dawną halę Huty Kościuszko z 1895 r. miasto nabyło osiem lat temu od Banku Handlowego w Warszawie. Zabytkowy obiekt został odpowiednio zabezpieczony. Dawna elektrownia była już miejscem wielu wydarzeń m.in.: wystaw World Press Photo, Metropolitalnej Nocy Teatrów czy Industriady. W hali od kilku lat stoi już XIX-wieczny młot parowo-powietrzny Brinkmann’a. W przyszłym Muzeum Hutnictwa znajdą się m.in.: młot Ansaldo, prasa hydrauliczna czy walcarki. „Pokażemy to, co w historii Chorzowa było najbardziej imponujące, najbardziej wyjątkowe – czyli powstanie huty i przemysłu w miejscu prawie niezaludnionym i niezurbanizowanym. W bardzo krótkim czasie powstało wspaniałe miasto i nowoczesny, europejski przemysł” – dodał Henryk Mercik.

Zabytkowa hala w centrum Chorzowa w ciągu dwóch lat przejdzie gruntowną renowację. Utworzony zostanie nowoczesny kompleks muzealny z wystawą stałą, salą multimedialną, galerią i salą wystaw czasowych.