W ubiegły piątek (5 października) zaprezentowaliśmy w Wiśle kandydatów KW ŚPR do Sejmiku Województwa Śląskiego.

 „Jedynką” do Sejmiku w Okręgu nr 1 (obejmującym miasto  Bielsko-Biała oraz  powiaty: bielski, cieszyński,  żywiecki)  jest Aisza Hadyna, córka legendarnego prof. Stanisława Hadyny, założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, mieszkanka Wisły.

Aisza Hadyna przekonywała podczas spotkania, które odbyło się w miejscu szczególnym – Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle, przy symbolicznym krzesełku profesora: – Mam wielką miłość do tego regionu i wielką chęć zrobienia czegoś pożytecznego, autentycznego zaangażowania się w jego sprawy.

 Na kolejnych miejscach na liście okręgu bielskiego KW ŚPR są: Bartłomiej Tyrlik z Węgierskiej Górki, Michał Smagłowski z Kocierza Moszczanickiego, Marcin Jabłoński z Bielska – Białej, Dorota Kufel z Buczkowic, Klaudia Kantyka ze Ślemienia, Krzysztof Pitas z Wisły, Iwona Poniedziałek z Bielska – Białej i Łukasz Giertler z Bielska Białej.

Kandydaci podkreślali nie tylko miłość do regionu i zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn”, ale także tradycje samorządu i samorządności. – Dla ŚPR najważniejszy jest region. To bardzo dobra droga i wybór dla ludzi zamierzających pracować dla jego dobra – mówili.

W spotkaniu uczestniczył lider ŚPR dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, który podkreślał różnorodność i wielokulturowość województwa:

– Chcemy ten potencjał wykorzystać, bo to właśnie w różnorodności tkwi siła. Różnorodność historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego, może być bogactwem. I tak to należy traktować. Śląska Partia Regionalna, startująca w wyborach jako KW ŚPR, jest autentyczną alternatywą dla dwóch dużych partii, skłóconych, męczących swoimi konfliktami społeczeństwo, partii, które podzieliły kraj i podzieliły ludzi. My takiej polityki nie chcemy! Skupiamy się na pracy dla regionu, dla naszych „małych ojczyzn”. Sejmik wojewódzki to parlament regionalny. Dlatego tak ważne jest to, żeby zasiadali w nim ludzie z regionu, którzy będą reprezentować jego interesy i zabiegać o rozwiązanie problemów, a nie skupiać się na centralnych konfliktach.

 Mercik mówił także o zaangażowaniu obecnego samorządu wojewódzkiego w sprawy okręgu bielskiego: – Ludzie tworzący ŚPR są w zarządzie województwa drugą kadencję. Wieloma sprawami już się zajęliśmy. Wymienię chociażby: działania na rzecz rozwoju połączeń kolejowych (Koleje Śląskie), wspieranie i rozwój Tygodnia Kultury Beskidzkiej, czy ostatnio zainicjowany program „Beskidzki Obszar Kulturowy”, którego celem jest zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (wspólna inicjatywa samorządu woj. śląskiego i Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej).

Priorytety programowe KW ŚPR dla Okręgu nr 1 to przede wszystkim: rozwój transportu publicznego wraz z rozszerzeniem oferty Kolei Śląskich na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, działania na rzecz poprawy stanu powietrza, aktywna promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej subregionu w skali Polski i Europy, nowoczesna, postawiona na wysokim poziomie edukacja i wprowadzenie do szkół podstawowych dodatkowej lekcji angielskiego, walka z wykluczeniem społecznym poprzez wprowadzenie tzw. bonu na kulturę dla dzieci, budowa beskidzkiego szlaku rowerowego, integrującego już wybudowaną infrastrukturę sportową i rekreacyjną w celu jej efektywniejszego wykorzystania, wprowadzenie wojewódzkiego programu promocji sportu wśród dzieci, rozwój dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe oraz wspieranie i upowszechnianie tradycji regionalnych wszystkich grup zamieszkujących województwo śląskie.