Przez dziesięciolecia mieszkańcy Chorzowa w czasie urlopowych czy służbowych wyjazdów, gdy tylko przedstawiali skąd pochodzą, spotykali się szacunkiem, podziwem, a czasem nawet trudno skrywaną zazdrością.

„To u was jest ten wielki park?”, „Macie wspaniałe wesołe miasteczko!”, „Stadion Śląski – pierwsza klasa” – słyszeli od obcych sobie ludzi. Kibice sportowi dorzucali jednym tchem do tych pytań całą litanię piłkarskich gwiazd, które w niebieskich strojach rozsławiały nasze miasto na pół Europy. Ale nie tylko Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku czy Klub Sportowy Ruch były powodem do dumy. Przed dwoma dekadami odnowiona, wzbudzająca powszechnych zachwyt ulica Wolności, na krótki czas stała się centrum życia towarzyskiego całej katowickiej konurbacji. To tutaj zjeżdżali młodzi, szukający rozrywki, ludzie. Okres prosperity szybko jednak minął gdy w sąsiednich miastach zaczęły powstawać centra handlowe. Jedyne centrum handlowe w mieście, powstałe w miejscu dawnego kompleksu sportowego AKS, przy większości podobnych obiektów w sąsiednich miastach, wygląda jak „ubogi krewny”. M.in. dlatego nie udało się nowemu AKS-owi przejąć odchodzących z „Wolki” klientów. Miasto traciło coraz więcej swoich walorów. Z biegiem czasu upadło ostatnie komercyjne kino, a w innych miastach konurbacji budowało się po kilkanaście sal kinowych. Zamknięto legendarną „Falę” – ostatnie letnie kąpielisko w mieście, akurat w momencie gdy w innych miastach baseny kąpielowe zaczęły się odradzać. Powodem do dumy wciąż pozostaje WPKiW, zwany obecnie Parkiem Śląskim. Ale jak długo Chorzowianie będą mogli się nim chwalić? Przed kilku laty kandydat na prezydenta Katowic, jednocześnie ówczesny prezes Parku, zaproponował by Park został przejęty przez miasto Katowice. Propozycja ta była tak niedorzeczna, że wzbudziła wtedy li-tylko uśmiech politowania. Jednak gdy przed kilku tygodniami podobną propozycję wysunął urzędujący prezydent Katowic, reakcja było zupełnie inna. W Internecie rozgorzała dyskusja, a grupa osób argumentująca, że „to wcale nie jest taki głupi pomysł” nie była mała. Czy zasiane dziś ziarno za 4, 8, 12 lat nie przyniesie plonu w postaci zmiany granic administracyjnych? Czy Park przestanie rozsławiać nasze miasto, tak jak w ostatnich latach przestał to czynić Ruch?

Przedstawione powyżej zjawiska mają jedną wspólną przyczynę. To brak kompleksowej wizji rozwoju miasta ze strony jego władz. Bez tej wizji trudno przyciągnąć inwestorów, którzy realizowaliby w mieście duże inwestycje. Bez tej wizji przejmuje się zabytkowy obiekt, jak wielkohajducki ratusz, i dopiero później szuka się dla niego roli, jaką po rewitalizacji mógłby pełnić. Bez tej wizji co 4 lata powtarza się bajki, że już za niedługo powstanie nowy stadion na ul. Cichej. Bez tej wizji wmawia się mieszkańcom, że już za chwilę miasto dostanie dotację na budowę obwodnicy, która pozwoli zburzyć estakadę i odtworzyć dawny rynek, a później na tym rynku buduje się centrum przesiadkowe. Trzeba podkreślić, upośledzone bo niekompletne centrum przesiadkowe.

Śląska Partia Regionalna ma wizję rozwoju, której dziś władzom miasta brakuje. To wizja bardzo ambitna, choć realnie możliwa do realizacji. Działacze Śląskiej Partii Regionalnej, choć nie są zachwyceni budową na chorzowskim rynku centrum przesiadkowego, nie chcą go burzyć. Skoro już jest, niech będzie pełnoprawnym centrum przesiadkowym, obsługującym, prócz mieszkańców miasta, dużą część mieszkańców innych miast metropolii. Dlatego też planują przekonać PKP do przesunięcia dworca Chorzów Miasto w pobliże rynku/centrum przesiadkowego. Wbrew medialnym informacjom to wciąż możliwe. Jednocześnie w pustym miejscu od 30 lat miejscu po stalowni Huty Kościuszko, planuje się budowę dużego parkingu, który będzie obsługiwał m.in. osoby wybierające się koleją na lotnisko w Pyrzowicach. Jednocześnie Śląska Partia Regionalna proponuje powzięcie bardzo aktywnych działań na rzecz przejęcia, znajdujących się po drugiej stronie ulicy, hali targowej, zwanej potocznie „Posty”, oraz pozostałości byłej miejskiej rzeźni. Działacze ŚPR, korzystając z najlepszych wzorców rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, chcą na tym terenie stworzyć obiekt funkcjonalnie przypominający łódzką Manufakturę z jednej i gdańską Halę Targową z drugiej strony. Obiekt, który dzięki odpowiedniemu połączeniu rekreacji pod gołym niebem z handlem i usługami, będzie miał atuty jakich dziś nie posiada żadne centrum handlowe w okolicy, z Silesia City Center włącznie. Dodanie do tego udogodnień transportowych w postaci nieodległego, kompleksowego centrum przesiadkowego z dworcem i dużym parkingiem, sprawi, że centrum Chorzowa znów stanie się tętniącym życiem celem odwiedzin mieszkańców innych miast konurbacji.
A mieszkańcy miasta będą mieli kolejny powód do dumy.

Śląska Partia Regionalna rozpoczyna kampanię wyborczą w Chorzowie pod hasłem: „Przywróćmy dumę naszemu miastu”. Jesteśmy pewni, że realizacja naszych postulatów sprawi, że życie w Chorzowie stanie się łatwiejsze, a jego mieszkańcy, nadal będą się mogli w całej Polsce asić swoim chorzowskim pochodzeniem.

 

 

10 priorytetów dla miasta

 

 1. Publiczne instytucje samorządowe:
  1. Wdrożenie miejskiego systemu informatycznego wraz z aplikacją na smartfony, pozwalającą na bieżącą komunikację pomiędzy mieszkańcami a instytucjami miejskimi. Funkcjonalności aplikacji:
   • przekazywanie informacji od mieszkańca do odpowiedniej jednostki o zaobserwowanych nieprawidłowościach wraz
    z załączeniem lokalizacji,
   • przekazywanie informacji do mieszkańca z miejskich instytucji publicznych,
   • użycie aplikacji w głosowaniu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego,
   • konsultacje społeczne wszelkich istotnych decyzji samorządowych,
   • docelowo podejmowanie wszelkich decyzji w niemal bezkosztowych referendach.
  2. Przeprowadzenie audytu i przedstawienie w ciągu 100 pierwszych dni prezydentury bilansu otwarcia z uwzględnieniem stanu finansów miasta.
  3. Likwidacja lub połączenie miejskich spółek, których zadania mogą być realizowane przez pozostałe instytucje miejskie.
  4. Zmniejszenie składów osobowych rad nadzorczych w spółkach miejskich.
  5. Dogłębna analiza i racjonalizacja wydatków miejskich.
  6. Zwiększenie jawności i przejrzystości działań administracji samorządowej oraz wpływu mieszkańców na sposób zarządzania miastem.
  7. Usprawnienie obsługi mieszkańców w wydziałach szczególnie obleganych poprzez uelastycznienie organizacji pracy i kompetencji urzędników.
  8. Zmiana priorytetów funkcjonowania Straży Miejskiej jako służby szybko i skutecznie reagującej na problemy życia codziennego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych
   i niepełnosprawnych.
  9. Ograniczenie funduszy reprezentacyjnych.
  10. Rezygnacja z usług zewnętrznych kancelarii prawnych i przywrócenie etatowych radców prawnych w Urzędzie Miasta.

 

 1. Infrastruktura miejska:
  1. Pozyskiwanie nowych inwestorów poprzez rekultywację i uzbrojenie terenów pod inwestycje, budowę nowych dróg dojazdowych do tych terenów.
  2. Budowa publicznych toalet.
  3. Znaczące zwiększenie ilości koszy na śmieci.
  4. Budowa ogrodzonych „wybiegów dla psów”.
  5. Przy budowie i modernizacji pieszych ciągów komunikacyjnych uwzględnianie potrzeb osób używających wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych czy wysokich obcasów.
  6. Przejęcie przez miasto i rewitalizacja obiektów stanowiących istotny element miejskiego dziedzictwa, w szczególności hali targowej „Posty”
   i miejskiej rzeźni.
  7. Przygotowanie programów rewitalizacji zdegradowanych dzielnic.

 

 1. Komunikacja:
  1. Analiza dostępnych rozwiązań dotyczących dworca kolejowego Chorzów Miasto celem jego przesunięcia w okolice centrum przesiadkowego i jego integracja z tym centrum przesiadkowym w kontekście przedłużenia linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach.
  2. Budowa na terenie byłej stalowni Huty Kościuszko dużego parkingu obsługującego przesunięty dworzec kolejowy Chorzów Miasto oraz centrum handlowo-usługowo-rekreacyjne na terenie hali targowej oraz miejskiej rzeźni.
  3. Promocja wśród mieszkańców korzystania z dworca kolejowego
   w Chorzowie Batorym, który dzięki staraniom radnych Ruchu Autonomii Śląska od grudnia 2018 r. zostanie włączony w sieć połączeń międzymiastowych.
  4. Przeprowadzenie analizy dotyczącej przesunięcia stacji Chorzów Stary w miejsce przecięcia planowanej od dawna przez władze miasta linii tramwajowej nr 12 biegnącej ciągiem ulic Metalowców i Siemianowickiej.
  5. Przy udziale czynnika społecznego usprawnianie obecnego układu linii
   i rozkładu jazdy komunikacji publicznej.
  6. Intensyfikacja rozwoju sieci ścieżek i pozostałej infrastruktury rowerowej, wraz z ich integracją z miastami ościennymi.
  7. Intensywna promocja wśród mieszkańców używania transportu rowerowego oraz komunikacji publicznej.
  8. Uwolnienie miejsc parkingowych przy Centrum Pediatrii i Onkologii na ul. Truchana.

 

 1. Zdrowie:
  1. Wdrożenie miejskiego programu szybkiego diagnozowania
   i rozpoznawania boreliozy.
  2. Utworzenie programu powszechnych – bezpłatnych badań profilaktycznych w tym stomatologicznych dzieci i dorosłych celem ograniczenia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
  3. Utworzenie stanowiska miejskiego Rzecznika Praw Pacjenta, który udzielał będzie pomocy pacjentom w poruszaniu się w skomplikowanym systemie ochrony zdrowia.
  4. Stały rozwój i podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w miejskich jednostkach ochrony zdrowia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych i metod leczenia, zabieganie
   w Narodowym Funduszu Zdrowia o zwiększenie finansowania istniejących oddziałów szpitalnych i poradni oraz tworzenie nowych, które pozwolą na kompleksowe leczenie mieszkańców miasta,
  5. Stwarzanie korzystnych warunków i zachęcanie do realizacji przez podmioty prywatne projektów współfinansowanych z UE w zakresie ochrony zdrowia, w tym domowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 

 1. Szkolnictwo i edukacja:
  1. Wprowadzenie dodatkowej lekcji języka angielskiego finansowanej po połowie przez samorząd wojewódzki i miejski, a docelowo wprowadzenie nauczania 2 języków obcych w szkołach podstawowych.
  2. Przywrócenie w szkołach opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej jako element walki z próchnicą, wadami postawy czy wszawicą u dzieci
   i młodzieży.
  3. Chorzów miastem akademickim – lobbing na rzecz utworzenia patronackich klas uniwersyteckich w chorzowskich szkołach średnich.
  4. Utworzenie przez Centrum Przedsiębiorczości przy współpracy
   z chorzowskimi przedsiębiorcami warsztatów wyposażonych
   w odpowiednie maszyny i urządzenia, w których uczniowie szkół technicznych nabywaliby umiejętności praktyczne.
  5. Stworzenie i promowanie chorzowskiego programu edukacji regionalnej, dla wszystkich etapów nauczania.
  6. Pilotaż programu ŚPR w zakresie doradztwa zawodowego.
  7. Dalsza rozbudowa zaplecza dla szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu sportowym.
  8. Budowa ścieżek edukacyjnych, w pierwszej kolejności „Alei śląskich noblistów” prowadzącej do powstającego Muzeum Hutnictwa.

 

 1. Estetyka, ład i czystość w mieście:
  1. Odtworzenie Zakładu Zieleni Miejskiej.
  2. Przegląd istniejących reklam i szyldów, wprowadzenie zasad wykonywania i ich instalowania tak aby nie wpływały negatywnie na jego estetykę.
  3. Budowa w Chorzowie Batorym PSZOK Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych.

 

 1. Młodzież:
  1. Stworzenie strefy e-sportowej.
  2. W drodze konsultacji z młodzieżą utworzenie strefy rozrywki w mieście, w tym stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia lokali gastronomicznych, dyskotek, klubów, kręgielni, kin letnich.
  3. Stypendia, konkursy dla młodzieży.
  4. W ramach programu Śródmieście+ stworzenie strefy mieszkań dla studentów.
  5. Znaczne wzmocnienie roli Młodzieżowej Rady Miasta

 

 1. Kultura:
  1. Stworzenie cyklicznej, dorocznej imprezy kulturalno-rozrywkowej
   o dużym potencjale kulturalnym i promocyjnym wymiarze miasta.
  2. Ożywianie i wspieranie rozwoju lokalnych środowisk twórczych, stowarzyszeń artystów i ludzi kultury.
  3. Zmiana priorytetów podczas odbywających się imprez kulturalnych
   z uwzględnieniem inicjatyw i potencjału placówek oświatowych
   i kulturalnych.

 

 1. Sport i rekreacja:
  1. Budowa miejskiego stadionu piłkarskiego.
  2. Budowa kąpieliska letniego w pobliżu hali MORIS z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w postaci paneli solarnych, które w okresie wakacyjnym mają nadwyżki w produkcji energii.
  3. Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk sportowych.
  4. Zlecenie przez władze miejskie, jako jednego z większych akcjonariuszy spółki Ruch Chorzów, przeprowadzenia audytu dotyczącego ewentualnych działań na szkodę tej spółki.
  5. Wspieranie amatorskiego uprawiania sportu w mieście jako sposobu walki z wykluczeniem społecznym.
 2. Osoby niepełnosprawne, starsze i gorzej radzące sobie w życiu:
  1. Dokładna kontrola firm świadczących usługi opiekuńcze dla najstarszych mieszkańców Chorzowa.
  2. Monitoring infrastruktury pod kątem korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne i starsze.
  3. Zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych i gorzej radzących sobie z nowoczesnymi technologiami.