Język sukcesu

Zapewnimy naszym dzieciom lepszy start, w ciągu dziesięciu lat tworząc na Śląsku najlepszą ofertę edukacyjną w Polsce. Wprowadzimy do podstawówek dodatkową lekcję angielskiego tygodniowo, zapewnimy naukę w klasach nie większych niż 24 uczniów, uwolnimy dzieci z pierwszych klas podstawówek od ciężaru tornistrów, wydłużając pracę świetlic, w których będą mogły odrobić zadania.

Filar 1. Język sukcesu

Przyszłością naszego regionu jest nowoczesna edukacja, rozwijająca umiejętność samodzielnego, krytycznego i innowacyjnego myślenia, od którego zaczyna się innowacyjna gospodarka.

Państwo, które poważnie myśli o dołączeniu do przodujących państw zachodnich, musi być gotowe do inwestycji na tym polu. Postulujemy podniesienie wydatków na oświatę do 6% PKB. Jednocześnie stawiamy sobie za cel stworzenie w regionie w ciągu dziesięciu lat najlepszej oferty edukacyjnej w Polsce. Możemy umożliwić naszym dzieciom lepszy start i konkurować skutecznie z innymi regionami, wykorzystując zasoby samorządów lokalnych i wojewódzkiego. Finansowany z obu tych źródeł fundusz powinien pokryć koszty dodatkowych lekcji języków obcych oraz wydłużenia czasu pracy świetlic w szkołach podstawowych, by najmłodsi uczniowie uwolnieni zostali od ciężaru podręczników, a zadania odrabiali w szkole pod okiem pedagogów. Zapewnienie komfortu uczniom i nauczycielom wymaga również ustalenia limitu liczby uczniów w klasie na poziomie 24, a więc o blisko jedną trzecią niższym niż dopuszczany przez ministerstwo.

We współpracy z kuratorium oświaty należy wprowadzić “Pogotowie nauczycielskie” – bazę nauczycieli do obejmowania zastępstw przedmiotowych w celu zapewnienia kontynuacji zajęć z nauczycielem danego przedmiotu przy zaangażowaniu nauczycieli emerytowanych i młodych, jeszcze bez stałych etatów lub z małą ilością godzin.

Dostrzegamy również konieczność rozwoju szkolnictwa zawodowego i techników. Wsparcia wymaga współpraca między szkołami branżowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Należy wykorzystać odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw do organizacji targów edukacyjnych, które umożliwią śląskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego. Wzmocnienia wymaga współpraca wyższych uczelni z liceami akademickimi, pożądane jest tworzenie na wyższych uczelniach praktycznych ścieżek przedmiotowych.

Odpowiednio wykształcona społeczność regionalna zapewni powstawanie na Śląsku atrakcyjnych miejsc pracy, a nie tylko montowni samochodów, które stopniowo zajmują w naszej gospodarce miejsce zamykanych kopalń. Skok edukacyjny wymaga zawarcia „Paktu dla edukacji”, angażującego różne szczeble samorządu. Ich współpraca umożliwi udźwignięcie finansowego ciężaru postulowanych zmian. W przypadku wprowadzenia dodatkowej lekcji języka angielskiego tygodniowo w każdej szkole podstawowej w województwie, władze regionalne wydadzą około 11 milionów złotych rocznie, podczas gdy pozostałe 50% wydatków rozłoży się na samorządy gminne.

Odpowiedzialna polityka regionalna wymaga również zmierzenia się z wyzwaniem, jakie stanowią narastające problemy dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Województwo śląskie dzierży niechlubny rekord liczby samobójstw w Polsce. W szkołach musi zostać zapewniona odpowiednia opieka psychologiczno-pedagogiczna.

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny
Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Zabrze
Henryk Mercik
Joachim Otte
Okręg wschodni
Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński
Jerzy Gorzelik
Małgorzata Myśliwiec
Okręg zachodni
Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski i mikołowski
Janusz WitaJanusz Wita
Jozef-PorwolJózef Porwoł
Okręg północny
Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki
Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii RegionalnejOlek König
Aniela Jany

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny

Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Zabrze

Henryk Mercik

Henryk Mercik

Joachim Otte

Joachim Otte

Okręg wschodni

Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński

Jerzy Gorzelik

Jerzy Gorzelik

Małgorzata Myśliwiec kandydatka Śląskiej Partii Regionalnej

dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Okręg zachodni

Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski i mikołowski

Janusz Wita

Janusz Wita

Jozef-Porwol

Okręg północny

Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki

Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii Regionalnej

Olek König

Aniela Jany

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej