Siła tożsamości

Na poziomie wojewódzkim niezbędne jest uruchomienie programu wsparcia kultury śląskiej, z którego sfinansowana zostanie m.in. kodyfikacja śląskiego.

Filar 6. Siła tożsamości

Na poziomie wojewódzkim niezbędne jest uruchomienie programu wsparcia kultury śląskiej, z którego sfinansowana zostanie m.in. kodyfikacja śląskiego.

Państwo, w którym każdy płaci podatki bez względu na narodowość czy pochodzenie, zobowiązane jest stworzyć optymalne warunki dla zachowania i rozwoju tożsamości obywateli, ochrony ich kulturowego dziedzictwa, a także językowej odrębności. Doświadczenie wskazuje, że zdaniem większości partii ogólnopolskich i części instytucji państwowych zasada ta nie dotyczy Ślązaków. Mimo masowych deklaracji w dwóch spisach powszechnych, uzyskania poparcia ponad 140 tysięcy obywateli pod projektem ustawy o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej, inicjatyw na rzecz nadania śląskiemu statusu języka regionalnego, władze w Warszawie nie wykonały dotąd żadnego gestu dobrej woli. Tymczasem dialog ze Ślązakami, sumiennie stosującymi się do przepisów polskiego prawa, jest ich obowiązkiem. Śląska Partia Regionalna nie pozwoli o tym zapomnieć. Jesteśmy adwokatami śląskich spraw, ale także sprawy regionów Rzeczypospolitej Polskiej, które mają prawo do zachowania swej specyfiki i do prawdziwego samorządzenia.

Wobec postawy władz centralnych szczególna odpowiedzialność spoczywa na śląskich samorządach. Na poziomie wojewódzkim niezbędne jest uruchomienie programu wsparcia kultury śląskiej, z którego sfinansowana zostanie m.in. kodyfikacja śląskiego. Przy współudziale samorządowców ŚPR rozpoczęte zostało szkolenie nauczycieli edukacji regionalnej w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Śląskim. Starania te należy bezwzględnie kontynuować, wprowadzając do szkół edukację regionalną w coraz większym zakresie.

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny
Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Zabrze
Henryk Mercik
Joachim Otte
Okręg wschodni
Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński
Jerzy Gorzelik
Małgorzata Myśliwiec
Okręg zachodni
Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski i mikołowski
Janusz WitaJanusz Wita
Jozef-PorwolJózef Porwoł
Okręg północny
Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki
Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii RegionalnejOlek König
Aniela Jany

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny

Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Zabrze

Henryk Mercik

Henryk Mercik

Joachim Otte

Joachim Otte

Okręg wschodni

Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński

Jerzy Gorzelik

Jerzy Gorzelik

Małgorzata Myśliwiec kandydatka Śląskiej Partii Regionalnej

dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Okręg zachodni

Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski i mikołowski

Janusz Wita

Janusz Wita

Jozef-Porwol

Okręg północny

Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki

Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii Regionalnej

Olek König

Aniela Jany

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej