Śródmieście Plus

Zamiast budowy osiedli na peryferiach zagospodarujemy pustostany w centrach miast, zapewnimy mieszkańcom śródmieść więcej zieleni.

Filar 2. Śródmieście Plus

Rewitalizacja to nie tylko duże inwestycje, ale również działania podejmowane przez samych mieszkańców śródmieść i dzielnic w celu zmiany ich najbliższego otoczenia.

Przez dziesięciolecia nasz region postrzegany był jako miejsce ciężkiej, fizycznej pracy, jednak oferujące niski komfort życia. Rola jaką wyznaczono Śląskowi w ramach państwa polskiego niosła ze sobą wiele negatywnych konsekwencji – degradację środowiska naturalnego, dewastację infrastruktury, upadek centrów miast i całych dzielnic. Polityka ta jest po części kontynuowana do dziś, czego wymownym świadectwem jest wynikający z wadliwej ustawy, przyjętej w Warszawie, problem nielegalnego składowania szkodliwych odpadów.

Do momentu uzyskania możliwości stanowienia prawa na szczeblu regionu, Śląska Partia Regionalna będzie wskazywać organom władzy centralnej rozwiązania korzystne dla Śląska i uwzględniające jego specyfikę.

Postulujemy wdrożenie programu Śródmieście+ zamiast Mieszkanie+. Budowa osiedli na peryferiach to gratka dla deweloperów, jednak obciążenie dla gmin, które będą musiały ponieść koszty doprowadzenia infrastruktury. Środki przeznaczane na zapewnienie mieszkań dla młodych ludzi zdecydowanie lepiej wykorzystać na remonty kamienic w podupadłych centrach miast regionu. Na ten cel przeznaczyć należy pieniądze, wykorzystywane dotąd przez samorządy lokalne na finansowanie budowy infrastruktury pod deweloperskie inwestycje. W samych Katowicach znajduje się obecnie około tysiąca pustostanów – w znaczącej części w centrum miasta. Należy przywrócić je na rynek nieruchomości, przy czym mieszkania o dużym metrażu nie mogą być wykorzystywane jako lokale socjalne dla najgorzej sytuowanych, co powoduje narastanie zadłużenia lokatorów wobec miasta (w Katowicach sięga ono 250 milionów złotych).

Przywrócenie śródmieściom ich reprezentacyjnego charakteru wymaga również podniesienia ich estetyki. Oznacza to nie tylko renowację elewacji, do której powinny zachęcać odpisy od podatku od nieruchomości, ale także zapanowanie nad reklamowym chaosem. Sprawdzoną formą ochrony centrów miast przed zalewem estetycznej tandety jest formuła parku kulturowego.

Dla komfortu mieszkańców śródmieść konieczne jest także drastyczne obniżenie poziomu niskiej emisji przez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i ograniczenie ruchu kołowego. Należy również systematycznie zwiększać zadrzewienie ulic i placów.

Rewitalizacja to nie tylko duże inwestycje, ale również działania podejmowane przez samych mieszkańców śródmieść i dzielnic w celu zmiany ich najbliższego otoczenia. Należy systematycznie edukować w tym zakresie zainteresowane wspólnoty z wykorzystaniem „Podręcznika mikrorewitalizacji”, opracowanego na zlecenie samorządu wojewódzkiego z inicjatywy samorządowców Śląskiej Partii Regionalnej.

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny
Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Zabrze
Henryk Mercik
Joachim Otte
Okręg wschodni
Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński
Jerzy Gorzelik
Małgorzata Myśliwiec
Okręg zachodni
Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski i mikołowski
Janusz WitaJanusz Wita
Jozef-PorwolJózef Porwoł
Okręg północny
Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki
Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii RegionalnejOlek König
Aniela Jany

21 października
głosuj na ŚPR

Okręg centralny

Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Zabrze

Henryk Mercik

Henryk Mercik

Joachim Otte

Joachim Otte

Okręg wschodni

Katowice, Tychy, Mysłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński

Jerzy Gorzelik

Jerzy Gorzelik

Małgorzata Myśliwiec kandydatka Śląskiej Partii Regionalnej

dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Okręg zachodni

Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski i mikołowski

Janusz Wita

Janusz Wita

Jozef-Porwol

Okręg północny

Bytom, Gliwice, powiaty: tarnogórski, gliwicki i lubliniecki

Aleksander Konig kandytat Śląskiej Partii Regionalnej

Olek König

Aniela Jany

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej