Industrialna katedra z Bytomia powinna zostać przejęta przez samorząd województwa! Jeżeli Śląska Partia Regionalna będzie tworzyć koalicję w przyszłej kadencji Sejmiku Województwa  Śląskiego, zamierza wpisać do umowy koalicyjnej przejęcie przez województwo zabytkowego gmachu Elektrociepłowni Szombierki.

EC Szombierki to jeden z najważniejszych przemysłowych zabytków Bytomia i Górnego Śląska. Dziś jej przyszłość jest zagrożona. Obecny właściciel obiektu, Fundacja EC Generator, może stracić szansę na dofinansowanie na utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki i stworzenia wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej. Wartość projektu wynosi 21,8 mln zł w tym przewidziane dofinansowanie, to prawie 14 mln zł.

Fundacja EC Generator przejęła zabytkowy gmach od Fortum S.A. w czerwcu 2016 r., po rekomendacji prezydenta Bytomia, Damiana Bartyli. Marszałek województwa skierował wtedy do zarządu Fortum S.A. pismo, w którym wyrażono zaskoczenie, że koncern zdecydował się sprzedać obiekt podmiotowi, któremu trudno udokumentować sukcesy na polu rewitalizacji oraz który nie wykazał jasno źródeł finansowania remontu zabytkowego obiektu, co stwarza wielce niepewną przeszłość dla tego zabytku. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

W związku z postępującą degradacją zabytku i impasem dotyczącym jego przyszłego statusu już w lipcu 2015 r. wojewódzcy radni tworzący dziś Śląską Partię Regionalną rozpoczęli starania o przejęcie EC Szombierki przez samorząd województwa śląskiego.  Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa, skierował wtedy pismo do Markusa Rauramo, wiceprzewodniczącego Zarządu FORTUM z siedzibą w Finlandii poprosił o rozpoczęcie rozmów w sprawie zachowania , rewitalizacji i nowego wykorzystania obiektu.  Spotkanie zainteresowanych stron odbyło się we wrześniu 2015 r., po którym powołano zespół roboczy ds. wypracowania możliwości zagospodarowania byłej Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Celem Zespołu było wypracowanie koncepcji zagospodarowania i dalszego funkcjonowania obiektu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Podczas prac zespołu ustalono, że Spółka Fortum nie jest zainteresowana utrzymywaniem obiektu, a miasto Bytom wykluczyło możliwość przejęcia obiektu na własność. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwracali uwagę, że obiekt jest niezwykle istotny z punktu widzenia zachowania dziedzictwa industrialnego i deklarowali wolę dalszej pracy poprzez uruchomienie dwustronnych rozmów ze Spółką Fortum. Ostatecznie koalicjanci dzisiejszej Śląskiej Partii Regionalnej z Platformy Obywatelskiej nie zdecydowali się na przejęcie obiektu przez samorząd województwa śląskiego. Szansa na zmianę tej decyzji będzie po październikowych wyborach samorządowych – Śląska Partia Regionalna na pewno upomni się o przemysłowe dziedzictwo regionu!