W związku z odwołaniem tegorocznego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, planowanego na 1 czerwca 2018, Śląska Partia Regionalna zwraca się z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o zaproszenie uczestników tego przedsięwzięcia do odbycia plenarnej sesji w Sali Sejmu Śląskiego.

Organizacja sesji w Katowicach będzie okazją do przypomnienia o istnieniu w latach 1922-1939 regionalnego parlamentu i do promocji tradycji śląskiej samorządności. Sala Sejmu Śląskiego była pierwszą salą parlamentarną w II Rzeczypospolitej, a jej projekt inspirował rozwiązanie sali sejmowej w Warszawie. Spotkanie młodych ludzi z całej Polski w katowickim gmachu będzie zatem powrotem do korzeni nowoczesnego, polskiego parlamentaryzmu.