Śląska Partia Regionalna zawitała do Wisły. Liderzy ŚPR spotkali się z mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego, by zaprezentować przygotowaną dla nich ofertę i program wyborczy. Śląska nie rozumieją politycy ogólnopolscy wszystkich opcji, dlatego nasze interesy z powodzeniem będzie reprezentować Śląska Partia Regionalna – podkreślał Andrzej Molin, radny powiatu cieszyńskiego i były burmistrz Wisły.

W spotkaniu wzięli udział dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, prof. Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Joachim Otte, były wiceprezydent Chorzowa i były prezes Związku Górnośląskiego oraz Andrzej Molin, radny Powiatu Cieszyńskiego, były burmistrz Wisły.

Henryk Mercik przedstawił ideę powołania partii regionalnej, jako reprezentacji mieszkańców wszystkich części Śląska. Jako przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego zarysował dotychczasowe działania samorządu regionalnego na rzecz integracji transportowej subregionu cieszyńskiego. Przywrócono już połączenie z Cieszyna do Katowic, na którym przejazd od listopada tego roku skróci się do 1,5h.  Od grudnia zostanie odtworzone również weekendowe połączenie z Gliwic przez Rybnik do Wisły. Co ważne, z postojem w Strumieniu, który przez lata był odcięty od jakichkolwiek połączeń.

Joachim Otte zwrócił uwagę, że partie ogólnopolskie nie są zainteresowane przełamaniem gospodarczej centralizacji. Dodał, że  samorządy działają sprawnie, jeśli zabezpieczone są ich źródła finansowania. Dziś województwo mazowieckie, w którym mieszka 14% mieszkańców Polski otrzymuje aż 33% dochodów z CIT wszystkich samorządów z kraju.

Były burmistrz Wisły, Andrzej Molin, zdecydowanie poparł ŚPR jako ugrupowanie dla całego, szeroko pojętego Śląska, w którym Śląsk Cieszyński powinien odgrywać istotną rolę. Nawiązał też do dorobku przedwojennego, realnie samorządnego, województwa śląskiego. Wisła i cały Śląsk Cieszyński rozwijały się świetnie dzięki wojewódzkim dotacjom, a dziś rolę tego wsparcia wypełniają fundusze unijne. Ten wyjątkowy okres zapisał się pozytywnie wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Prof. Małgorzata Myśliwiec podkreśliła, że z politycznego centrum nie da się zdiagnozować problemów, które dotykają wspólnot regionalnych. To zadanie w Europie Zachodniej przejmują partie regionalne, które są niezbędne w definiowaniu, rozwiązywaniu i obrony interesów regionów.

Spotkanie poprowadził Tomasz Piechniczek, wzięło w nim udział blisko 60 osób.

Andrzej Molin Śląska Partia Regionalna

Andrzej Molin

Andrzej Molin, radny Powiatu Cieszyńskiego, członek klubu Cieszyńskiego Ruchu Samorządowego, członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, burmistrz Wisły w latach 2006 – 2010, wcześniej radny Rady Miasta Wisły (2002-2006), matematyk, nauczyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle.