Śląska Partia Regionalna stanowczo protestuje przeciw pozorowaniu walki ze smogiem, za jakie uznać trzeba pilotażowy program termomodernizacji, ogłoszony przez rząd premiera Morawieckiego. Po raz kolejny okazuje się, że z Warszawy nie widać realnych problemów i specyfiki naszego regionu.

Stanowisko Śląskiej Partii Regionalnej w sprawie dyskryminacji śląskich miast w rządowym programie termomodernizacji

Śląska Partia Regionalna stanowczo protestuje przeciw pozorowaniu walki ze smogiem, za jakie uznać trzeba pilotażowy program termomodernizacji, ogłoszony przez rząd premiera Morawieckiego. Po raz kolejny okazuje się, że z Warszawy nie widać realnych problemów i specyfiki naszego regionu. Założenie, że program obejmie wyłącznie ośrodki poniżej 100 tysięcy mieszkańców, wyklucza większość górnośląskich i zagłębiowskich miast, otwierających listę najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Unii Europejskiej.
Rządowa propozycja, dyskryminująca mieszkańców województwa śląskiego, dowodzi, że rząd nie radzi sobie z problemem smogu. Trudno, by było inaczej, skoro na szczeblu centralnym działaniami antysmogowymi zajmują się aż trzy ministerstwa (środowiska, energii oraz przedsiębiorczości i technologii). Skutkiem panującego w Warszawie bałaganu jest próba wyważania otwartych drzwi. Rzekomo pionierskie działania antysmogowe, zapowiedziane przez rząd, od kilkunastu lat realizowane były w województwie śląskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, współfinansujący gminne Programy Ograniczenia Niskiej Emisji. Dysponujące odpowiednim doświadczeniem instytucje regionalne w ubiegłym roku pozbawione zostały znacznej części swoich przychodów – w skali Polski 193 mln zł rocznie, podczas gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który przed dwoma laty zamknął jedyne swoje programy ochrony atmosfery (Kawka, Prosument, Ryś), zyskał 111 mln zł. Nieudolność instytucji centralnych skutkuje olbrzymimi problemami w wydatkowaniu 1,8 mld € funduszy unijnych, które zostały przeznaczone na likwidację niskiej emisji. To kwota dziesięciokrotnie wyższa od przeznaczonej na pilotażowy program rządowy.
Śląska Partia Regionalna wzywa więc do odstąpienia od rządowego programu pilotażowego i przekazania przeznaczonych na ten cel pieniędzy odpowiednim instytucjom regionalnym (WFOŚiGW), które dofinansowując działania antysmogowe – przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki i we współpracy z samorządami – uzyskają znacznie lepszy efekt ekologiczny.

W imieniu Śląskiej Partii Regionalnej
Henryk Mercik