W wyborczej grze warszawskie partie używają „znaczonych kart”, ale Śląska Partia Regionalna… ma śląskie asy. Na katowickim rynku rozegrana została nietypowa karciana partia, którą ŚPR zwróciła uwagę na nierówne traktowanie uczestników wyborczej rozgrywki.

 Według Śląskiej Partii Regionalne w kampanii wyborczej partie warszawskie dostają premię na początek, to m.in.:

  • partyjne subwencje finansowane z podatków wszystkich obywateli, dzięki którym mogą finansować kosztowną kampanię;
  • bezpłatny czas antenowy w ogólnopolskich mediach, dzięki czemu mogą łatwiej docierać do szerokiego grona wyborców;
  • ujednolicone numery list wyborczych, co znacznie ułatwia prowadzenie kampanii;
  • pierwszeństwo w obsadzaniu miejsc w komisjach wyborczych.

Te przywileje reprezentują karciane Króle… ale ŚPR ma swoje Asy, które – jak wiadomo – biją Króle, to:

  • rozumienie realnych problemów regionu;
  • zaangażowanie;
  • autentyczność;
  • wola pozostania w regionie.

Jest tez Joker – czyli kompetencje. Karty Śląskiej Partii Regionalnej nie są „znaczone”, gwarantują za to poszanowanie reguł wyborczej gry i realizację wyborczych zobowiązań dla dobra Górnego Śląska.

Zobacz stronę wyborczą ŚPR