Górny Śląsk to nie hasiok!

Seria ostatnich pożarów na terenach [...]