Odszedł Jan Michalik, ceniony samorządowiec

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci [...]