Trzeba się zjednoczyć, by Śląsk miał silniejszy głos!

W jedności siła, tylko we wspólnym działaniu możemy osiągnąć sukces [...]