Podstawą przyszłego rozwoju naszego regionu nie będzie już przemysł wydobywczy, jak chciałby rząd w Warszawie, lecz nowoczesna edukacja.

Nie zorganizują jej dla nas władze centralne, których stosunek do problemu oświaty widoczny jest w przekazywaniu na ten cel samorządom coraz mniejszych środków. Sam samorząd wojewódzki musi w tym roku dopłacić do rządowej subwencji aż 33 miliony złotych. Nie mamy czasu, by oglądać się na Warszawę – śląskie samorządy muszą własnymi siłami zapewnić lepszy start naszym dzieciom. Dobrze wykształcone społeczeństwo to magnes dla inwestorów i gwarancja powstawania lepszych miejsc pracy. Dlatego Śląska Partia Regionalna w ciągu dziesięciu lat stworzy w województwie NAJLEPSZĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ w Polsce.

  • W szkołach podstawowych wprowadzimy dodatkową lekcję języka angielskiego tygodniowo, współfinansowaną po połowie przez województwo i gminę.

  • Doprowadzimy do obniżenia liczby uczniów w klasach do 24 (wobec dopuszczalnych obecnie 35).

  • Wesprzemy współpracę między szkołami branżowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami – wykorzystamy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw do organizacji targów edukacyjnych, które umożliwią śląskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego.

  • Wesprzemy współpracę wyższych uczelni z liceami akademickimi i tworzenie na wyższych uczelniach praktycznych ścieżek przedmiotowych.

  • Doprowadzimy do wydłużenia czasu pracy świetlic, by uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych odrabiali zadania w szkole i zwolnieni zostali z obowiązku noszenia tornistrów.
  • We współpracy z kuratorium oświaty wprowadzimy “Pogotowie nauczycielskie” – bazę nauczycieli do obejmowania zastępstw przedmiotowych w celu zapewnienia kontynuacji zajęć z nauczycielem danego przedmiotu przy zaangażowaniu nauczycieli emerytowanych i młodych, jeszcze bez stałych etatów lub z małą ilością godzin.

Samorząd wojewódzki powinien prowadzić aktywną politykę w dziedzinie edukacji, jako koordynator wszystkich tych działań. Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego nie może się ograniczać jedynie do administrowania, ale ma kreować politykę edukacyjną, stając się namiastką regionalnego Ministerstwa Edukacji.