Instytucja finansowana m.in. z podatków Ślązaków do programu zaprasza tylko przedstawicieli partii z Warszawy. Dlaczego? Bo tak chce Dyrektor Tomasz Szymborski z katowickiego oddziału TVP.

Przypominamy przy okazji, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
a szczególnie zgodnie z Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych.

Jeśli nie zgadzacie się z tymi dyskryminującymi mieszkańców regionu praktykami, proponujemy pisać bezpośrednio do Dyrektora na adres: sekretariat.katowice@tvp.pl