Strona Koła okręgowego Opole Śląskiej Partii Regionalnej

Koło okręgowe Opole obejmuje województwo opolskie.