Na jakim etapie są losy Śląskiej Partii Regionalnej? Co znajdzie się w jej programie? Kto zostanie przewodniczącym a kto znajdzie się w zarządzie? O to pytamy  Waldemara Murka – Przewodniczącego Śląskiej Partii Regionalnej.

Jacek Tomaszewski – Na jakim etapie jest obecnie proces rejestracji ŚPR przez sąd w Warszawie?

Waldemar Murek – Aktualnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa weryfikacja 70 podpisów losowo wybranych z list poparcia ŚPR. Na jej przeprowadzenie sąd ma 21 dni. Jeżeli nie będzie miał zastrzeżeń co do podpisów, procedura przebiegnie w miarę sprawnie. W przeciwnym przypadku może weryfikować kolejne podpisy, a nawet wszystkie, co oczywiście procedurę zdecydowanie przedłuży. Chcę jednak uspokoić czytelników, że rejestracja  ŚPR w rejestrze partii politycznych to kwestia istotna i ważna z cywilnoprawnego punktu widzenia, ale ewentualny brak rejestracji lub odmowa rejestracji nie mają wpływu na istnienie partii  w sensie politycznym.

– Trzymamy kciuki. Czy jednak w związku z decyzją niektórych działaczy ZG możliwy jest paraliż procesu rejestracyjnego?

– W mojej ocenie nie. Ustawa o partiach politycznych nie ustala minimalnej ilości członków założycieli.

– Jak wygląda praca nad programem?

– Obecnie odbywają się spotkania zespołów roboczych, które pracują nad programem. Do udziału w tych spotkaniach zaprosiliśmy także specjalistów, takich jak politolog dr hab. Małgorzata Myśliwiec, wybitna specjalistka od ustrojów państw Europy czy dr Tomasz Słupik. Program będziemy sukcesywnie publikować i udostępniać potencjalnym wyborcom.

Będziemy także organizować otwarte spotkania w celu omówienia naszych propozycji i wysłuchania opinii mieszkańców naszego regionu. Zakładamy, że uwagi tych, którzy wiążą z ŚPR nadzieje, pomogą stworzyć solidny plan dla Górnego Śląska. Kompletny program ogłosimy na konwencie po rejestracji partii.

– Czy tworzycie już jakieś partyjne struktury? Jak to wygląda organizacyjnie?

– Tak i nie. Formalny proces tworzenia struktur zostanie rozpoczęty po wpisaniu ŚPR do rejestru partii politycznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wtedy na naszej stronie internetowej pojawi się możliwość zapisania do partii. Z posiadanych informacji wiem, że toczą się rozmowy związane z tworzeniem struktur terenowych, pozyskiwaniem na terenie województwa śląskiego i opolskiego osób zainteresowanych współpracą z ŚPR.

– Kto będzie szefem partii? Jak będzie wyglądał skład zarządu?

– Przewodniczący, jak i pozostali członkowie zarządu, zostaną wybrani na konwencie. W statucie mamy zapis, że Zarząd Główny ŚPR składa się z 3 do 10 członków. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Głównego ŚPR a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. O tym kto personalnie będzie Przewodniczącym zadecyduje Rada Polityczna wybrana przez Konwent.

Aktualnie, na okres od uchwalenia statutu do czasu powołania nowego Przewodniczącego na Konwencie, został powołany trzyosobowy zarząd w składzie: moja skromna osoba jako przewodniczący, Dawid Wowra jako wiceprzewodniczący i Mirella Dąbek jako sekretarz generalny. Oczywiście potocznie można go nazwać zarządem technicznym, bo jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie procesu rejestracji i po uzyskaniu wpisu do rejestru partii politycznych zwołanie i przeprowadzenie Kongresu, który pozwoli wybrać władze partii zgodnie z wolą członków.

– Czym zarząd będzie się zajmował?

– Do kompetencji zarządu należy m.in. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu Głównego ŚPR list kandydatów ŚPR w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne ŚPR. Ale także bardziej przyziemne rzeczy jak tworzenie i likwidacja organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych czy, ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich  gromadzenia.

– Na koniec: kto może zostać członkiem ŚPR?

– Każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, ukończył 18 lat i jest niekarany. Taka osoba musi wypełnić deklarację członkowską, w której zobowiązuje się do przestrzegania statutu ŚPR. I co chyba najważniejsze: nie może być członkiem innej partii.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że w dniu 25 września 2017 na Konwencie z udziałem członków założycieli doszło do powstania Śląskiej Partii Politycznej i partia ta istnieje.