Drogi, nieefektywny i sprzeczny z zasadami rewitalizacji – rządowy program Mieszkanie+ nie rozwiąże problemu braku tanich mieszkań na wynajem. Dlatego Śląska Partia Regionalna proponuje inne rozwiązanie – program Śródmieście+.

Według Śląskiej Partii Regionalnej rządowy program Mieszkanie+ powiela negatywne uwarunkowania programu „Mieszkanie dla młodych”. Przede wszystkim zakłada budowę mieszkań na terenach niezurbanizowanych (w Katowicach planowana jest budowa osiedla na terenach bez dostępu do dróg publicznych i komunikacji), co spowoduje dalsze rozlewanie się miast i tworzenie gett oddalonych od miejskich usług. Ten program, zamiast rewitalizacji miast, doprowadzi do zajmowania pod budownictwo nowych trenów, często stanowiących zieloną enklawę dla mieszkańców. Budowa w miejscach pozbawionych komunikacji publicznej doprowadzi także do zwiększania znaczenia transportu indywidualnego, który jest istotnym źródłem niskiej emisji i w znacznym stopniu odpowiada za duszący nasze miasta smog.

Budowa nowych osiedli na takich terenach pociągnie za sobą kolejne wydatki. Konieczna będzie budowa rozproszonej infrastruktury komunalnej i społecznej (drogi, przedszkola, szkoły czy przychodnie), która będzie wykorzystywana w sposób nieefektywny w stosunku do koniecznych nakładów ze środków publicznych. Trzeba będzie też utworzyć nowe połączenia komunikacji publicznej, które nie będą w pełni wykorzystywane.
Zamiast tego Śląska Partia Regionalna proponuje program Śródmieście+, który pozwoli na bardziej racjonale wykorzystanie środków publicznych. Proponujemy by, przy okazji tworzenia tanich mieszkań na wynajem, zająć się rewitalizacją centrów miast. W ramach rządowego programu planowano w Katowicach budowę około tysiąca mieszkań, tymczasem właśnie tyle jest w tym mieście pustostanów! Skierowanie pieniędzy podatników na utworzenie tanich mieszkań w centrach miast pozwoli na wykorzystanie i poprawę już istniejącej infrastruktury komunalnej, ograniczy konieczne wydatki, zahamuje wyludnianie się naszych miast i podniesie jakość życia w nich.