Dołącz do nas

Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do drużyny śląskich regionalistów. Na ten projekt polityczny mieszkańcy Śląska czekali od lat. Czas zmieniać Śląsk bez wytycznych przesyłanych z Warszawy.

Formularz rejestracji do Śląskiej Partii Regionalnej


  Deklaracja

  Deklaracja członkowska jest również dostępna w wersji papierowej. Należy ją wydrukować i wysłać listem poleconym na adres Śląskiej Partii Regionalnej (ul. 3 Maja 22/2c 40-096 Katowice). Przed złożeniem deklaracji zapoznaj się ze Statutem ŚPR.


  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Śląska Partia Regionalna informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Partia Regionalna z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ul. 3 maja 22/2c, adres e-mail: biuro@partiaslaska.pl, strona internetowa: partiaslaska.pl.
  2. Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja w Śląskiej Partii Regionalnej i prowadzenie przez partię działalności statutowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych Śląskiej Partii Regionalnej i organom terenowym prowadzącym działania na obszarze obejmującym podane w deklaracji członkowskiej miejsce zamieszkania.
  4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
   przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do skargi do organu nadzorczego.
  5. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres
   biuro@partiaslaska.pl, przy czym wycofanie zgody będzie równoznaczne z wyrejestrowaniem ze Śląskiej Partii Regionalnej.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wykreślenia z listy członków Śląskiej Partii Regionalnej lub w momencie wyrejestrowania Śląskiej Partii Regionalnej z ewidencji partii politycznych.
  Przewiń na górę