15 lipca – Dzień Śląskiej Fany!
Jest to 101 rocznica uchwalenia Statutu Organicznego Województwa Śląskiego.