Stanowisko zarządu Śląskiej Partii Regionalnej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r.

Śląska Partia Regionalna z niepokojem obserwuje działania Rządu Zjednoczonej Prawicy, które wywołują napięcia oraz konflikty z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W pełni zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości struktur unijnych, lecz jednocześnie dostrzegamy, jak bardzo członkostwo w UE zmieniło polską rzeczywistość. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że żaden kraj europejski nie ma szans konkurować z globalnymi mocarstwami, takimi jak Chiny czy USA. Dziś nawet występujące w pojedynkę Niemcy czy Francja nie mogą być uznawane za znaczących graczy na arenie międzynarodowej. Doświadczenia historyczne pokazują, że w interesie Polski jest ścisła współpraca z państwami Europy Zachodniej.

Poddawanie w wątpliwość prymatu prawa europejskiego w zakresie praw człowieka,
w tym niezawisłości sądów oraz skierowanie w tej sprawie przez Premiera Mateusza Morawieckiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego należy uznać za działanie polityczne, stanowiące potencjalne zagrożenie dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

Skutkiem wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku może być zablokowanie możliwości korzystania przez polskich beneficjentów z funduszy europejskich przeznaczonych na odbudowę po kryzysie pandemicznym oraz wspierających wieloaspektowy rozwój regionalny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego skazuje Górny Śląsk i inne regiony Polski na marginalizację oraz stagnację gospodarczą.

Działania podejmowane przez centralistyczny rząd podważające istotę funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie przekazanych jej kompetencji pokazują jak istotną była idea budowy Europy silnych regionów. Tylko silna wspólnota europejska zapewni naszemu regionowi wyjście z infrastrukturalnej, gospodarczej i środowiskowej zapaści. Pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego. Nie ma innej drogi rozwoju, niż ta, która pokonywana będzie wspólnie z krajami Europy Zachodniej. Dlatego stanowczo przeciwstawiamy się postulatom polityki antyunijnej, mogącej doprowadzić do dalszej izolacji na arenie międzynarodowej i wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

W imieniu Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej:

Henryk Mercik
Przewodniczący Zarządu Głównego

Tomasz Skowron
Sekretarz Zarządu Głównego

Stanowisko zarządu Śląskiej Partii Regionalnej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r.
Przewiń na górę