Obecność Śląskiej Partii Regionalnej na posiedzeniu Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości

Śląska Partia Regionalna uczestniczyła w posiedzeniu doraźnej Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości, które zostało poświęcone petycji Stowarzyszenia „Beskidzki Dom”, skierowanej do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Przedstawiciele organizacji wnioskowali o zmianę herbu województwa śląskiego na wielodzielny uwzględniający poczucie tożsamości mieszkańców nie czujących się Ślązakami. Dziękujemy za zaproszenie do dyskusji i reprezentowania śląskich opinii Radnej Alinie Bednorz. Przewodnicząca ŚPR Ilona Kanclerz złożyła wniosek o powołanie pełnomocnika do spraw różnorodności i tożsamości regionalnej przy Urzędzie Marszałka Województwa Śląskiego.Ilona kanclerz przedstawiła także dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki wynikające z regionalnej wielokulturowości.

Obecność Śląskiej Partii Regionalnej na posiedzeniu Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości
Przewiń na górę