Ślonsko Sztama

My niżej podpisane i podpisani, działając w imieniu organizacji, które reprezentujemy bądź w imieniu własnym, zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do
30 czerwca 2021 roku.

W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne, działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i
logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.

Zobowiązujemy się również do partnerskiej współpracy przy realizacji powyższych celów tak wspólnie w obrębie tej akcji, jak i indywidualnie. Wszystkie nasze działania i akcje opisane będą na stronie slonzoki.pl

Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut
Senator RP Marek Plura
Posłanka na Sejm RP Monika Rosa
Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec
Partie:
Śląska Partia Regionalna
Ślonzoki Razem
Stowarzyszenia, organizacje, blogerzy i inni:
Belekaj.eu
Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich
FEST
Nasz Wspólny Śląski Dom
Pro Loquella Silesiana
Przymierze Śląskie
Ruch Autonomii Śląska
Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
Stowarzyszenie Otwarty Śląsk
Śląskie Perły
Ślōnskŏ Ferajna
Tuudi.net
Uotwarty Ślonsk
Wachtyrz
World Silesian Congress
Związek Aktywistów Śląskich

Ślonsko Sztama
Przewiń na górę