PodwyzkiDlaRadnychKatowice

STANOWISKO ZARZĄDU KOŁA KATOWICE

ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ W SPRAWIE PODWYŻEK DIET RADNYCH MIASTA KATOWICE

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja gospodarcza w Polsce, między innymi przez wysoką inflację, działa na niekorzyść budżetów domowych wszystkich mieszkańców miasta. Utrzymanie dotychczasowego poziomu życia, podczas gdy ceny artykułów codziennej potrzeby rosną, jest możliwe tylko i wyłącznie gdy wzrośnie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Niestety, mieszkańcy Katowic, niebędący radnymi, nie mają możliwości uzyskania wyższej pensji poprzez wykonanie prostego ruchu uniesionej ręki podczas głosowania. Skorzystanie z tego przywileju byłoby zrozumiałe, gdyby radni rzeczywiście zasłużyli poprzez swoją działalność i zarządzanie miastem na podwyżkę, a tak niestety nie jest. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że większość z nich jest bardzo mało aktywna, a na posiedzenia rady i komisjach stawia się nieprzygotowana merytorycznie. Ponadto kwota jaką otrzymują radni co do zasady ma rekompensować dochód utracony z powodu pełnienia mandatu. Tymczasem 25.11.2021 postanowiono, że wyniesie ona aż 4200 zł, osiągając prawie maksymalną wartość dozwoloną ustawą, dla przewodniczącego rady oraz od 85% do 95% dla pozostałych radnych, co tym bardziej budzi nasze oburzenie. Oceniając wysokość tej kwoty warto wspomnieć, że jako dieta jest ona zwolniona z opodatkowania do wartości 3000 zł miesięcznie. Należy również wziąć pod uwagę relatywnie niskie wynagrodzenia urzędników niższego szczebla, czy pracowników jednostek podległych miastu, którzy codziennie pracują na rzecz mieszkańców, a których podwyżki nie obejmują. Zwiększenie wynagrodzeń dla tych grup byłoby zdecydowanie bardziej zasadne, niż podnoszenie diet radnych.

14.08.2020 w Parlamencie RP posłowie PiS wspólnie z Koalicją Obywatelską postanowili o podniesieniu uposażenia poselskiego uchwałą sejmu. W tym wypadku miała miejsce podobna sytuacja, gdyż ramię w ramię z Forum Samorządowym oraz Prawem i Sprawiedliwością głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, którzy jak widać nie wyciągnęli wniosków z błędów popełnionych przez ich kolegów i koleżanki z Sejmu. Głos przeciwko podwyżce diet radnych zgłosił wyłącznie radny Dawid Durał. Tym samym utwierdza nas to w przekonaniu, że w Katowicach nie ma prawdziwej opozycji, która walczyłaby z nadużyciami ze strony większości rządzącej.

Mając powyższe na uwadze w imieniu Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Rady Miasta Katowice z dnia 25.11.2021 ws. podniesienia wysokości diet radnych, a samą uchwałę ze względu na czas i okoliczności uważamy za nieetyczną. Nie łudzimy się jednak, że radni zdecydują się na zmianę zdania w tym zakresie. Dla nas ta decyzja jest czynnikiem motywującym do dalszej pracy na rzecz mieszkańców miasta i zapewnienie im godnej reprezentacji w następnych wyborach samorządowych.

W imieniu Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Tomasz Skowron

Sekretarz Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Przewodniczący Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Jakub Sendor
Sekretarz Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej