Inflacja szaleje – radni w Katowicach podnoszą swoje diety

STANOWISKO ZARZĄDU KOŁA KATOWICE

ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ W SPRAWIE PODWYŻEK DIET RADNYCH MIASTA KATOWICE

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja gospodarcza w Polsce, między innymi przez wysoką inflację, działa na niekorzyść budżetów domowych wszystkich mieszkańców miasta. Utrzymanie dotychczasowego poziomu życia, podczas gdy ceny artykułów codziennej potrzeby rosną, jest możliwe tylko i wyłącznie gdy wzrośnie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Niestety, mieszkańcy Katowic, niebędący radnymi, nie mają możliwości uzyskania wyższej pensji poprzez wykonanie prostego ruchu uniesionej ręki podczas głosowania. Skorzystanie z tego przywileju byłoby zrozumiałe, gdyby radni rzeczywiście zasłużyli poprzez swoją działalność i zarządzanie miastem na podwyżkę, a tak niestety nie jest. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że większość z nich jest bardzo mało aktywna, a na posiedzenia rady i komisjach stawia się nieprzygotowana merytorycznie. Ponadto kwota jaką otrzymują radni co do zasady ma rekompensować dochód utracony z powodu pełnienia mandatu. Tymczasem 25.11.2021 postanowiono, że wyniesie ona aż 4200 zł, osiągając prawie maksymalną wartość dozwoloną ustawą, dla przewodniczącego rady oraz od 85% do 95% dla pozostałych radnych, co tym bardziej budzi nasze oburzenie. Oceniając wysokość tej kwoty warto wspomnieć, że jako dieta jest ona zwolniona z opodatkowania do wartości 3000 zł miesięcznie. Należy również wziąć pod uwagę relatywnie niskie wynagrodzenia urzędników niższego szczebla, czy pracowników jednostek podległych miastu, którzy codziennie pracują na rzecz mieszkańców, a których podwyżki nie obejmują. Zwiększenie wynagrodzeń dla tych grup byłoby zdecydowanie bardziej zasadne, niż podnoszenie diet radnych.

14.08.2020 w Parlamencie RP posłowie PiS wspólnie z Koalicją Obywatelską postanowili o podniesieniu uposażenia poselskiego uchwałą sejmu. W tym wypadku miała miejsce podobna sytuacja, gdyż ramię w ramię z Forum Samorządowym oraz Prawem i Sprawiedliwością głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, którzy jak widać nie wyciągnęli wniosków z błędów popełnionych przez ich kolegów i koleżanki z Sejmu. Głos przeciwko podwyżce diet radnych zgłosił wyłącznie radny Dawid Durał. Tym samym utwierdza nas to w przekonaniu, że w Katowicach nie ma prawdziwej opozycji, która walczyłaby z nadużyciami ze strony większości rządzącej.

Mając powyższe na uwadze w imieniu Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Rady Miasta Katowice z dnia 25.11.2021 ws. podniesienia wysokości diet radnych, a samą uchwałę ze względu na czas i okoliczności uważamy za nieetyczną. Nie łudzimy się jednak, że radni zdecydują się na zmianę zdania w tym zakresie. Dla nas ta decyzja jest czynnikiem motywującym do dalszej pracy na rzecz mieszkańców miasta i zapewnienie im godnej reprezentacji w następnych wyborach samorządowych.

W imieniu Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Tomasz Skowron

Sekretarz Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Przewodniczący Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Jakub Sendor
Sekretarz Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Inflacja szaleje – radni w Katowicach podnoszą swoje diety
Przewiń na górę