Członkowie założyciele Śląskiej Partii Regionalnej, obecni na konwencie ŚPR w dniu 12 czerwca 2018 r., wybrali władze partii.

W skład Rady Politycznej Śląskiej Partii Regionalnej wchodzą:

 1. Henryk Mercik – Przewodniczący Rady Politycznej
 2. Joachim Otte – Wiceprzewodniczący Rady Politycznej
 3. Ilona Kanclerz
 4. Rafał Adamus
 5. Piotr Snaczke
 6. Jerzy Gorzelik
 7. Dietmar Brehmer
 8. Aniela Jany
 9. Marek Nowara
 10. Mirosław Patoła
 11. Roman Kubica
 12. Marian Makula
 13. Janusz Dubiel
 14.  Józef Porwoł
 15. Waldemar Murek

 

Wyłonieni w czasie głosowania członkowie Rady Politycznej wybrali także skład Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej, do którego weszli:

 1. Marek Nowara – Przewodniczący Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
 2. Ilona Kanclerz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
 3. Jerzy Gorzelik – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
 4. Rafał Adamus – Skarbnik Śląskiej Partii Regionalnej
 5. Piotr Snaczke – Członek Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
 6. Waldemar Murek – Członek Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej