Nowe otwarcie

11 kwietnia br na ulicy Mariackiej w Katowicach doszło do historycznego spotkania dwóch partii śląskich. Przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej oraz Partii Ślonzoki Razem pierwszy raz od ich powstania i pamiętnych wyborów samorządowych roku 2018* usiedli do stołu.

Podczas roboczego spotkania omówiono bieżącą sytuacje polityczną, wyniki spisu powszechnego 2021 oraz zakres ewentualnej współpracy w nadchodzących wyborach. Obradujący dokonali podsumowania i uzgodnienia wspólnej podstawy programowej, która może stać się osią przyszłych uzgodnień.

Postanowiono kontynuować prace i ustalono termin kolejnego spotkania na 23 maja br. Zespół zgodnie ustalił by zaprosić przedstawicieli innych śląskich środowisk co daje szanse na poszerzenie i wzmocnienie pierwszego tak szerokiego porozumienia.

W spotkaniu wzięli udział:

Śląska Partia Regionalna:

  • dr Ilona Kanclerz Sekretarz ZG ŚPR
  • Marek Polok Skarbnik ZG ŚPR
  • Krzysztof Kluczniok Członek Rady Politycznej ŚPR

Partia Ślązoki Razem:

  • Leon Swaczyna Przewodniczący partii
  • Jerzy Bogacki Wiceprzewodniczący partii

*W wyborach samorządowych 2018 obie partie śląskie uzyskały ok 100 tysięcy (około 6 %) głosów.Mają swoich radnych w gminach i powiatach. Jednocześnie są aktywnymi uczestnikami działań środowisk na rzecz uzyskania statutu języka śląskiego, mniejszości narodowej, promocji historii oraz kultury i sztuki śląskiej.

Nowe otwarcie
Przewiń na górę