PlacSejmuŚląskiego

STANOWISKO ZARZĄDU KOŁA KATOWICE

ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ W SPRAWIE PRZEBUDOWY PLACU SEJMU ŚLĄSKIEGO

W imieniu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej, Zarząd Koła wyraża sprzeciw wobec polityki Urzędu Miasta Katowice w zakresie zagospodarowania przestrzeni centrum miejskiego. Zdecydowanie nie zgadzamy się, by plac Sejmu Śląskiego został przebudowany, bez zapewnienia alternatywnych miejsc parkingowych dla mieszkańców, urzędników oraz osób korzystających z usług Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której kierowcy wykorzystujący przestrzeń placu zmuszeni byliby do przeniesienia się na okoliczne uliczki, na których już teraz liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca.

Całkowicie popieramy zwiększanie przestrzeni zielonej w centrum miasta, ale jednocześnie nie zgadzamy się, by taka polityka powodowała coraz większy paraliż komunikacyjny miasta. Uważamy, że w ramach przebudowy placu Sejmu Śląskiego należałoby zbudować pod nim parking podziemny na wzór placu Wolności w Budapeszcie na Węgrzech. Tamtejszy plac jest bowiem zarówno zieloną przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców miasta i turystów, a także umożliwia odpłatne pozostawienie pojazdu w centrum miasta.

Interes kierowców, mieszkańców, pracowników urzędów, klientów okolicznych instytucji kulturalnych można pogodzić nie powodując strat dla żadnej z nich. W związku z powyższym zwracamy się do władz miasta o ponowne przemyślenie inwestycji.

W imieniu Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Tomasz Skowron

Sekretarz Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Przewodniczący Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej

Jakub Sendor

Sekretarz Zarządu Koła Katowice Śląskiej Partii Regionalnej